Expertise
Legal Counsel


Andreas van Rooijen heeft 19 jaar ervaring als juridisch adviseur en is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en het maken en uitonderhandelen van overeenkomsten. Deze overeenkomsten variëren van polisvoorwaarden, algemene voorwaarden tot samenwerkingsovereenkomsten, uitbestedingcontracten (waaronder expertise, schadebehandeling en IT), LOI’s en activa/passiva transacties. Hij is gewend om directies te adviseren op een bondige en duidelijke manier met een gevoel voor de business. Andreas verdiept zich grondig in uw bedrijf zodat uw overeenkomsten een stevig stuk maatwerk bieden die uw belangen beschermen.

 

Compliance

Andreas is goed op de hoogte van de geldende regelgeving voor financiële instellingen zoals de Wft en de daarbij behorende besluiten maar ook van wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld privacy en mededinging. Hij kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden en zaken snel analyseren waardoor een advies snel beschikbaar is. Anderzijds weet hij ook wanneer aan de rem getrokken moet worden en hij staat daarbij stevig in zijn schoenen. Nog leuker dan aangeven wat niet mag vindt hij aangeven hoe iets wél zou kunnen.

 

Legal Management

Andreas heeft een ruime ervaring met het aansturen van mensen, variërend van teams van een paar man tot 35 inclusief teamleiders. Hij heeft een passie voor het motiveren en empoweren van mensen om ze aan te zetten tot betere prestaties en een betere samenwerking. Maar hij heeft ook geen probleem met het hoog leggen van de lat en het herstructureren en transformeren van afdelingen. Andreas heeft daarnaast ruime ervaring met stroomlijnen van de inkoop van externe juridische dienstverlening en het aansturen van externe advocaten en het managen van procedures.

 

Reinsurance

Het inkopen van herverzekeringsdekking is een afzonderlijk specialisme waarbij risico management, het uitdenken van constructies, het internationale inkoopproces en het correct opmaken van overeenkomsten in elkaar vervlochten zijn. Andreas heeft ervaring met al deze facetten en kan snel en creatief met verbeterende oplossingen komen.